Приложения за приключенеца: BGMountains с GAIA GPS

В това видео ще ви покажем стъпките, които да направите, за да настроите BGMountains или която и да е друга картографска публична услуга показваща „плочки“ (tiles) в приложението Gaia GPS.

Вижте и другите ни съвети в секцията „Какво ползваме“.

Линкове към ресурсите:

TileJSON Tester: http://trailbehind.github.io/TilejsonTester/

Gaia GPS: https://www.gaiagps.com

BGMountains Tiles Service: https://kade.si

BGMountains Map Source for Gaia GPS: https://www.gaiagps.com/datasummary/mapsource/20225a82-87b4-4053-ab8d-df59993339b9/?layer=b%27F4DCB04FF0BE53C8A50CF2BBC226A3%27

Discover more from 4x4 Къмпинг

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading