Защо BCDC – системата с два акумулатора е важна

RedArc Dual Battery Management System

При свързването на два акумулатора заедно трябва да се внимава с типа на батериите. Най-често типа на вторичната батерия е силова, т.е. да издържа на продължително използване. Стартерните батерии са проектирани да дадат много начален заряд, но ако ги използвате под постоянно напрежение, то ще им съкратите живота.

Като се свържат две батерии заедно и ако са с еднакви химически характеристики, ще протече между тях електричество, което ще предизвика разлика в напрежението между двете батерии. Колкото е по-голяма разликата на напрежението между двете батерии, толкова повече електричество ще протече.

Ако нямате контрол върху протичането на тока, то рискувате следните неща:

 • Високото потребление на енергия, на която и да е батерия ще намали състояние на зареждане (известно в английската литература като state of charge) и на двете батерии едновременно, като по този начин няма да може да стартирате превозното средство
 • Ако едната батерия има много ниско ниво на заряд, а другата високо ниво на заряд, когато ги свържете заедно ще има неконтролиран приток на електричество. Това ще причини излишна топлина и изкривяване на вътрешните плочи на акумулаторите, съкращавайки значително живота му.
 • Дълбокото разреждане както на стартовия, така и на спомагателния акумулатор не само няма да стартира автомобила, но и ще влошават работата и живота на батерията.
 • Като няма контрол върху източването на спомагателната батерия ще засегне стартовата батерия по време на празен ход.
 • Състоянието на зареждане на спомагателната батерия никога не може да бъде по-високо от състоянието на зареждане на стартовата батерия, което ви ограничава от към капацитета на тяговия акумулатор.

Инсталирането на BC-DC зарядно устройство между стартовата батерия на автомобила и допълнителната тягова батерия премахва всички тези проблеми и Вие можете да управлявате връзката между двата акумулатора.

 • Зарядното устройство BC-DC е точно това, зарядно устройство. То управлява текущия поток между стартовата и спомагателната батерията и не разчита на разликата в напрежението между двете батерии.
 • С възможност да се избира различен профил за зареждане на вторичната батерия, според нейните химични свойства (оранжев кабел), REDARC BCDC позволява стартовите и спомагателните батерии да бъдат от различен произход.
 • Връзката между стартовата батерия и спомагателната батерия е изолирана при предварително зададено напрежение, за да се предотврати стартовия акумулатор да не се източва под стартовото напрежение на автомобила.
 • Зарядният ток в спомагателната батерия е ограничен, за да се гарантира, че скоростта на зареждане не надвишава тази, която плочите на акумулатора могат да поемат, без да причиняват излишна топлина и изкривяване в ущърб на батерията.
 • BC-DC зарядното устройство зарежда спомагателната батерия до 100% заряд.
 • Избираеми настройки (синя жица) за активиране на стандартни или агресивни профили на зареждане с оптимизирани настройки за моментът когато двигателят работи или спира както и работа с модерни алтернатори, контролирани от ECU-то на превозното средство.

За допълнителни въпроси и повече информация, моля, свържете се с нашия екип.