Как да използваме лебедка безопасно и да запазим дърветата

В случаите, когато използвате дърво за опорна точка при ситуация на вадене с лебедка, употребата на въжета или вериги би увредила, както вашето оборудване, така и дървото. А това означава, че следващия път може и да нямате надеждна опора в подобна извънредна ситуация.
Пазете от повреди опорите си, за да можете отново да ги използвате вие или ваш колега с 4 х 4.

СТЪПКА 1 – лебедка

Джип/пикап: за предпочитане 4х4 автомобил с бързи и бавни предавки – защото сме предубедени! 🙂
Лебедка: трябва да е съобразена с общото тегло на вашия овърлендър. Трябва да е сигурно монтирана към шасито на автомобила на нужната плоча за тази цел – болтовете НЕ трябва да са в хоризонтално положение, а във вертикално спрямо земята (иначе рискувате при по-големи натоварвания да изтръгнете всичко отпред).

Протектор за дървесното стебло / предпазен колан за дърво
D-образен пръстен или мек шегел.
Чифт работни ръкавици. При работа с лебедката винаги използвайте предпазни ръкавици!
Защитно покривало ARB – успокойтел за въже

СТЪПКА 2 – избор на надеждно дърво

Избор на надеждно дърво, което ще ви служи за опорна точка.

Развийте въжето на лебедката и го закачете към протектора за дърво посредством шегел (или директно ако имате някоя от куките на Factor 55). Колкото по-голямо е дървото, толкова по-добре – опорната точка трябва да е в основата на дървото.

Свържете дистанционното на лебедката и след това включете съединителя!

СТЪПКА 3 – улеснете работата на лебедката

При използване на полиспаст / ролка, давате механично предимство на вашата лебедка – намалявате нужното усилие за сметка на разстоянието. Препоръчително е при 2/3 от максималното теглително усилие винаги да използвате полиспастна макара. Това ще увеличи значително дълготрайността на лебедката ви.

СТЪПКА 4 – безопасност

Преди да изпънете въжето на лебедката сложете успокоител (приблизително на половината от дължината му). Ако въжето се скъса, това ще го насочи към земята и ще намали ефекта на камшичния удар.
Сложете подпори под колата ако е спряна под наклон.

Уверете се, че няма никой в опасните зони – до закъсалия автомобил, отстрани на въжето, до опорната точка. При едно евентуално скъсване на линията на вадене, въжето заедно с шегела може да излети с огромна скорост и да причини наранявания или дори смърт.

СТЪПКА 5 – вадене

Добре, ето тази стъпка може би е най-важната: запалете превозното средство, натиснете бутона на дистанционното на лебедката, за да опънете въжето. Докато теглите не „помагайте“ с колелата – в някои случаи при хлъзгав терен е приемливо да помогнете леко с газта. При работа с лебедката избягвайте резки дръпвания. Това може да я повреди или да скъса въжето и да причини сериозни наранявания.

СТЪПКА 6 – периодични проверки при вадене

Лебедката ще дръпне джипа напред. Периодично проверявайте дали въжето се навива правилно на барабана. Спирайте често, за да преместите успокойтеля ако е нужно и продължете, докато лебедката извади автомобила до желаната позиция.
Не забравяйте да спазвате безопасна дистанция от лебедката и въжето.

Избягвайте да натискате за кратко бутона за издърпване – това ще съкрати живота на селеноида в лебедката. Ако нямате и система за два акумулатора, то оставяйте лебедката да отпочите на всеки 30 секунди – така ще може да осигурите още малко ток, както и вашата лебедка ще си „почине“ (изстине) от продължителната работа.

СТЪПКА 7 – бъдете отговорни

След като вашето превозно средство вече не е затънало откачете лебедката, пръстена/ролката/полиспаст, протектора за дърво и навийте въжето правилно на барабана на вашата лебедка. При навиване въжето трябва винаги да минава от долната страна на лебедката. Животът на въжето зависи основно от неговата употреба.

Забележете, че дървото, което сте използвали отговорно, няма и драскотина по него (поне от вас) защото вие знаете, че сте направили всичко правилно!

Бъдете отговорни и пазете от повреди опорите си, за да можете отново да ги използвате вие или ваш колега с 4 х 4.

Не оставяйте следа!

Discover more from 4x4 Къмпинг

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading