КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OVERLANDING?

Overlanding  описва самостоятелно приключенско пътуване до отдалечени дестинации, където пътуването е основната цел. Обикновено, но не задължително, придвижването се осъществява от дву до четири колесно средство (от велосипеди до пикапи), за предпочитане извън магистралата, където основната форма на пребиваване е бивакуване на открито. Често подобен род експедиции продължават дълго време време (от дни до месеци) и обхващат преминаване на международни граници. Такава експедицията се определя, като пътуване с цел изследване на даденостите на района.

Overlanding е по-скоро изследване, отколкото преодоляване на препятствия. Понякога се преминава през по-технични участъци, които са предизвикателство, разбира се, за успешното и безаварийно преминаване. Това понякога е част от експедицията, а не самоцел. Целта е да видим и научим повече за нашият свят, независимо дали сме на кратко пътуване на 100 км от дома или на дълго пътешествие на разтояния 10 000 км, каквито са експедициите през други континенти. Автомобилът и оборудването могат да бъдат най- различни до минимум оборудване с най- необходимото или по-високо и добре оборудвани автомобили – те в случая са просто средство за пълноценно изживяване и безаварийно завръщане. Историята, дивата природа, културата, местните контакти – това са само част от положителните страни от всяка една спирка.

Photo by Zac Durant on Unsplash

ТЕРМИНОЛОГИЯ

БИВАК

Пътуване до определен къмпинг за автомобили или пренощуване на открито. 

OVERLAND (ING)

Придвижване с оборудвано превозното средство, самостоятелно или семейно приключенско пътуване, обикновено изследващо отдалечени места и взаимодействащо си с други култури.

ЕКСПЕДИЦИЯ, ЗАВИСИМА ОТ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

Организирано, зависима от превозното средство пътуване с определена цел, често географска или научноизследователска.

ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО ЗА ЕКСПЕДИЦИЯ

Обикновено е 4х4 автомобил или приключенски мотоциклет, подготвен за самостоятелно пътуване на дълги разстояния, при непредсказуеми метерологични условия и променлив терен.


РАЗЛИЧИЯТА

По време на пътуването може да се окажете на техничен терен, но тук не е целта да търсим най-трудният маршрут за преминаване, както е в офроуд 4х4 автомобилите, който търсят трудни терени, а без проблемното преминаване и продължаването на експедицията по нататък.

Основи на overlanding пътуването: 1. Включва отдалечени места; 2. Различни култури и забележителности; 3. Недостатъчно изследвани или недостатъчно документирани региони; 5.Самостоятелност в непознати територии за няколко дни, седмици или месеци. Примерно едно пътуване до местни планини за по добро документиране на маршрут, обособяване на места за бивак, характеристика и особености на района.

Photo by hossein bayat on Unsplash
  1. Основна цел:  Проучване и приключенско пътуване
  2. Продължителност:  Обикновено седмици до месеци. 
  3. Логистика:  Необходимо е подробно планиране за екологични, географски и геополитически условия.
  4. Намиране на маршрут:  Навигацията е лесна, обикновено са известни маршрути, които са добре документирани.
  5. Бивак:  Отдалечени места или установени къмпинги.
  6. Международни граници:  Може да включва пресичане на международни граници и навлизане в други континенти.
  7. Риск:  Нисък риск за пътуващите, умерен риск за оборудването при по-трудните терени.
  8. Терен:  Разнообразен, пътуването често включва предизвикателни участъци.

Discover more from 4x4 Къмпинг

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading